NABÍDKA PRO ŠKOLY

Prohlídky pro školy

Pro zájemce z řad základních a středních škol máme připravený základní prohlídkový program na cca 1 hodinu. Program začíná promítnutím filmu Kamenný příběh jako uvedením do tématu, dále pokračuje komentovanou prohlídkou expozice a je zakončen samostatnou prohlídkou a prací s pracovními listy k expozici.
Tento základní program je možno upravit dle Vašich konkrétních požadavků, např. zaměřit výklad přímo na kostel sv. Josefa a konvent kapucínského řádu nebo doplnit prohlídku expozice komentovanou vycházkou po barokních památkách v Chrudimi. Program lze také libovolně doplňovat projekcí filmů z nabídky kinoautomatu.

Projekce v kinosále

Muzeum barokních soch Vám dále nabízí možnost objednat u nás promítání filmů
a dokumentů nejen z oblasti historie, ale také ze všech ostatních vědních oborů). Naše konkrétní nabídka se sestává z filmů vážících se tematicky k baroku, předmětem Vaší objednávky může být kterýkoli film distribučně dostupný v České republice.

Pronájem prostor

Prostory muzea je možno také pronajmout k uspořádání kulturních akcí – například je možné uspořádat výstavu výtvarných děl Vašich studentů v kostelní kryptě nebo koncert
v hlavní lodi kostela.

Věříme, že Vás naše nabídka osloví a těšíme se na vzájemnou spolupráci.