TROJROZMĚRNÝ MODEL MĚSTA

V Muzeu barokních soch je nově umístěn trojrozměrný model města Chrudim v měřítku 1:500. Model je pojat jako soudobá veduta. To znamená, že zachycuje co možná nejpřesněji podobu města k dubnu 2015, kdy byly shromážděny podklady k jeho vzniku. Protože si autoři modelu z VIZarch studia uvědomují potenciální důležitost podobného díla pro budoucnost, kladli extrémní důraz na přesnost a věrnost realitě. Model je sice graficky abstrahován, geometricky však odpovídá realitě s přesností na deset centimetrů a je tak nejkomplexnějším zobrazením města v jeho historii.

OD KONVENTU K MUZEU BAROKNÍCH SOCH

Od 14. září 2013 je v prostorách bývalého Božího hrobu umístěna výstava mapující cestu objektu muzea Od konventu k Muzeu barokních soch. Na 13 panelech s fotografiemi je připomenuta historická podoba kostela sv. Josefa, stav budovy před rekonstrukcí na muzeum a po ní. Výstava je přístupná v rámci prohlídky expozice muzea i samostatně.