O muzeu

Expozice Muzea barokních soch

Muzeum barokních soch představuje město Chrudim jako významné mimopražské  centrum barokního sochařství. Expozice muzea je umístěna ve zrekonstruovaných prostorách kostela sv. Josefa v areálu bývalého kapucínského kláštera v Chrudimi. Exponáty muzea, tvořené kamennými a dřevěnými plastikami špičkové kvality, reprezentativně zastupují fenomén východočeského sochařství závěru 17. a první poloviny 18. století. Kolekci tvoří díla Jiřího Františka Pacáka, Ignáce Rohrbacha (působících v kraji až hluboko za polovinu 18. století).

„Perlou“ expozice je velká skupina Kalvárie (kolem 1725),hluboce expresivní  dílo Ferdinanda Maxmiliána Brokofa, zde vůbec prvně výstavně prezentované. Sousoší Apoteózy sv. Jana Nepomuckého, jako vítěze nad světem, snad jedna z vůbec nejpůsobivějších oslav tohoto klíčového světce středoevropského baroka byla k vidění v Muzeu barokních soch do 8. srpna 2018. V současné době bylo sousoší vráceno na původní místo, pro které bylo před 300 lety vytvořené – do kapličky v Běstvině (stavitel Jan Blažej Santini-Aichel).

Autorem expozice je Mgr. Pavel Panoch, Ph.D., historik umění z Univerzity Pardubice.

Součástí prohlídky expozice je promítání filmu Kamenný příběh, který představuje chrudimskou sochařskou dílnu a její mistry, sochaře Jana Pavla Čechpauera a Ignáce Rohrbacha, a výstavbu dominanty hlavního chrudimského náměstí – sloupu Proměnění Páně (1724-1723), na němž se architektonickým návrhem podílel proslulý architekt Jan Blažej Santini-Aichel.

Vedle projekce filmu Kamenný příběh je expozice doplněna i dalším audiovizuálním programem, který osloví nejen odbornou veřejnost, ale i mnohem početnější skupinu zájemnců o českou historii a výtvarnou kulturu.

Muzeum jako kulturní centrum města

Muzeum je místem pravidelného konání kulturních a společenských akcí: koncertů vážné hudby, speciálních prohlídek, divadelních představení, svateb, promítání filmů, slavnostních předávání maturitních vysvědčení apod.

V kryptě muzea se konají krátkodobé výstavy.

Muzeum barokních soch je držitelem dvou prestižních ocenění

Muzeum barokních soch je držitelem dvou ocenění, která dokazují, že projekt „Rekonstrukce kostela sv. Josefa a Klášterních zahrad na Muzeum barokních soch“
v Chrudimi se skutečně vydařil.

Stavba roku 2011

První ocenění se váže k architektonické a stavební stránce projektu: Muzeum barokních soch bylo v září tohoto roku slavnostně vyhlášeno STAVBOU ROKU 2011 Pardubického kraje v kategorii Stavby občanské vybavenosti. V této soutěži jsou hlavními hodnotícími kritérii architektonická kvalita stavby – její funkční, prostorové a výtvarné řešení, začlenění stavby do okolního prostředí, kvalita stavebních prací, spokojenost stavebníka a další kritéria, která zařadí do hodnocení porota pro jejich zvláštní přínos (originální koncepce, konstrukční řešení, vliv stavby na životní prostředí, úspory energií apod.).

LivCom Award

Druhé ocenění hranice kraje daleko přesahuje – jedná se o ocenění ze světové soutěže LivCom. Této soutěže se město Chrudim se svými projekty účastnilo již po páté. Do letošního ročníku přihlásila Chrudim také projekt „Rekonstrukce kostela sv. Josefa a Klášterních zahrad na Muzeum barokních soch“, zaměřený na uchování kulturního dědictví ve městě s přihlédnutím k původní historii tohoto objektu, a ze slavnostního vyhlašování výsledků v jihokorejském Soulu – Songpa – Gu ve dnech 27. a 31. října 2011 si odvezla nádhernou ZLATOU CENU s druhým místem. LivCom je prestižní mezinárodní soutěž měst, která se zaměřuje na hodnocení kvality života obyvatel a prosazování principů udržitelného rozvoje, tedy rozvoje, který respektuje všechny tři pilíře – ekonomický, sociální a životního prostředí  a vytváří tak podmínky pro život budoucích generací.

Kapucíni

Kapucíni (Řád menších bratří kapucínů) jsou jednou ze tří větví Františkánského řádu.

Kapucíni, jako řád, vznikli roku 1525 v Itálii (italsky cappuccio – měli dlouhou špičatou kapuci – z toho české kapucíni). Do Čech přišli první kapucíni kolem roku 1600.

Františkáni jako řád existují už od 13. století. V 16. století se rozdělili na tři větve: observanty, minority a právě kapucíny.