O muzeu

 

Muzeum se nachází v nádherně zrekonstruovaných prostorách bývalého kapucínského kostela sv. Josefa. Slavnostně bylo otevřeno 10. 9. 2011. Cílem muzea není jen představení barokních skvostů širší veřejnosti v kulturně-historickém kontextu tehdejší doby. Klade si také za cíl přispět ke spolehlivější ochraně nejhodnotnějších děl východočeského barokního umění před krádežemi nebo vandalským poškozením.

Expozice muzea představuje Chrudim jako významné mimopražské centrum barokního umění. Toto postavení si Chrudim získala již na začátku 17. století. Expozici muzea tvoří nejen dřevěné a kamenné plastiky vynikající kvality, ale také obrazy. Zvláštní pozornost je věnována barokním sochařům, kteří měli v Chrudimi svou dílnu, tedy Ignáci Rohrbachovi a Janu Pavlu Čechpauerovi. Součástí prohlídkového okruhu je i promítání filmu „Kamenný příběh“ v místním kinosále. Ten diváky blíže seznámí právě s jejich dílnou a poodhalí výstavbu dominanty chrudimského hlavního náměstí – sloupu Proměnění Páně, na němž se architektonickým návrhem podílel proslulý Jan Blažej Santini-Aichel. Za zmínku stojí, že k vidění je v muzeu nejen barokní umění nadregionálního charakteru, ale můžete si zde prohlédnout i část původní výzdoby kostela sv. Josefa. Jde o sousoší Zvěstování Panně Marii (to je dokonce i na původním místě), dvě oltářní plátna – Návrat Svaté rodiny z Egypta a Nejsvětější Trojice s Pannou Marií a světci a dřevěné plastiky z tzv. Pašijového souboru.

Mimo výstavní činnost slouží muzeum také jako pravidelné místo konání nejrůznějších kulturních a společenských akcí – divadelní představení, koncerty vážné hudby, přednášky a sympózia, promítání filmů, speciální prohlídky aj. V neposlední řadě tyto nádherné prostory slouží také jako ideální místo pro svatební obřady nebo pro slavnostní předávání maturitních vysvědčení. Projekt „Muzeum barokních soch – rekonstrukce kostela sv. Josefa v Chrudimi“ získal i významná ocenění.

V roce 2011 získal cenu Stavba roku 2011 Pardubického kraje v kategorii Stavby občanské vybavenosti a v mezinárodní soutěži The LivCom Awards získal v roce 2011 dokonce Zlatou cenu s druhým místem. Autorem architektonického řešení rekonstrukce je ateliér Projektil architekti, s. r. o. Provozovatelem muzea je město Chrudim prostřednictvím Chrudimské besedy, městského kulturního střediska.

Zdroj:  

Stará Chrudim, vlastivědné vyprávění o minulosti českého města | Jiří Charvát

Chrudim, vlastivědná encyklopedie | Petr Boček, Pavel Kobetič, Tomáš Pavlík a kolektiv