Pronájmy

  • CENA A – Příspěvkové organizace, jejichž zřizovatelem není město Chrudim a NNO spolupracující s Chrudimskou besedou nebo Městem Chrudim, za podmínky, že pronájem slouží k realizaci nekomerční aktivity, za nekomerční aktivitu nelze považovat příjmy z poskytnutých reklam za úplatu.
  • CENA B – ostatní subjekty (komerční, podnikající a výdělečné)
  • uvedené ceny jsou sazby v Kč za 1 hodinu pronájmu
  • LETNÍ SEZÓNA od 1. května do 30. září
  • ZIMNÍ SEZÓNA od 1. října do 30. dubna
Gabriela Beranová
pronájmy, smlouvy

+420 603 115 874

Muzeum barokních soch

Muzeum je místem kulturních a společenských akcí: koncertů vážné hudby, speciálních prohlídek, divadelních představení, svateb, promítání filmů, slavnostních předávání maturitních vysvědčení apod.

Muzeum barokních soch nabízí snoubencům možnost vejít do bran společného života uzavřením sňatku v reprezentativním prostředí. Klášterní zahrady v těsné blízkosti kostela pak nabízí ideální prostory pro první společné fotografie novomanželů.

  • uvedené ceny jsou sazby v Kč za 1 hodinu pronájmu (krátkodobý, dlouhodobý pronájem)
  • kapacita: 130 míst

Ceník pronájmu
Sály, klubovny, učebny Cena A vč.DPH Cena B vč.DPH
 letní sezóna/zimní sezóna
Muzeum barokního umění - hlavní loď 1634 3267
Muzeum barokního umění - krypta ** 327 653
Muzeum barokního umění - kinosál 298/374 595/744