Pronájmy

  • CENA A – Příspěvkové organizace, jejichž zřizovatelem není město Chrudim a NNO spolupracující s Chrudimskou besedou nebo Městem Chrudim, za podmínky, že pronájem slouží k realizaci nekomerční aktivity, za nekomerční aktivitu nelze považovat příjmy z poskytnutých reklam za úplatu.
  • CENA B – ostatní subjekty (nespolupracující s Chrudimskou besedou na jiných projektech, komerční, podnikající a výdělečné)
  • uvedené ceny jsou sazby v Kč za 1 hodinu pronájmu
  • ceník platný od 1.5.2023
  • LETNÍ SEZÓNA od 1. května do 30. září
  • ZIMNÍ SEZÓNA od 1. října do 30. dubna
Gabriela Beranová
pronájmy, smlouvy

+420 603 115 874

Muzeum barokních soch

Muzeum je místem kulturních a společenských akcí: koncertů vážné hudby, speciálních prohlídek, divadelních představení, svateb, promítání filmů, slavnostních předávání maturitních vysvědčení apod.

Muzeum barokních soch nabízí snoubencům možnost vejít do bran společného života uzavřením sňatku v reprezentativním prostředí. Klášterní zahrady v těsné blízkosti kostela pak nabízí ideální prostory pro první společné fotografie novomanželů. Pokud se týká obřadu, cena je stanovená na 3.267 Kč (vč. DPH, cca 1 h)

  • uvedené ceny jsou sazby v Kč za 1 hodinu pronájmu (krátkodobý, dlouhodobý pronájem), doba přípravy je započítána ve výši 60 % z uvedené ceny
  • kapacita: 130 míst
  • ** v případě dlouhodobého pronájmu cena dohodou

Ceník pronájmu
Sály, klubovny, učebny Cena A vč.DPH Cena B vč.DPH
 letní sezóna/zimní sezóna
Muzeum barokního umění - hlavní loď 1960 3267
Muzeum barokního umění - krypta ** 392 653
Muzeum barokního umění - kinosál 357/446 595/744