Edukační programy pro školy

FORTUNÁTOVA TAJEMSTVÍ

 • vhodné pro předškolní děti a děti 1. stupně ZŠ
 • 45 minut
 • návaznost na RVP: vzdělávací oblast Dítě a společnost a Člověk a společnost
 • seznámení se s historickým významem místa jako kapucínského kláštera s kostelem sv. Josefa a zahradou prostřednictvím jednoduchých hravých úkolů
 • základní seznámení s barokním uměním

SVATÍ ZEMŠTÍ PATRONI V BAROKU

 • vhodné pro ZŠ
 • 45 minut
 • návaznost na RVP:
  • vzdělávací oblast Člověk a společnost,
  • vzdělávací obor Dějepis, barokní kultura,
  • vzdělávací oblast Umění a kultura – nalézání vztahu mezi uměním a historickými souvislostmi a společenskými kontexty
 • kdo byli sv. Václav, sv. Vojtěch nebo sv. Jan Nepomucký, jejichž barokní sochy najdeme nejen v Chrudimi, ale po celé České republice, ve městech i na vesnicích? Podle čeho je poznáme a proč se vůbec stavěly? Žáci se prostřednictvím konkrétních sochařských a malířských děl seznámí s pojmy svatý, patron, legenda, atribut, barokní zbožnost.

JAK K NÁM PROMLOUVÁ BAROKNÍ UMĚNÍ

 • vhodné pro 2. stupeň ZŠ a studenty středních škol
 • návaznost na RVP:
  • vzdělávací oblast Člověk a společnost – vzdělávací obor Dějepis – barokní kultura, politika náboženství,
  • vzdělávací oblast Umění a kultura – prohlubování schopnosti reflexe umění a kultury
 • 45 minut
 • edukační program představující základní charakteristiku barokního umění. Čím nás mohou barokní obrazy a sochy oslovit? Prostřednictvím jakých prvků k nám promlouvají? Jaký záměr do svých děl autoři vkládají? Odpovědi na tyto otázky získáme společným rozborem konkrétních děl z expozice Muzea barokních soch.

Edukační programy je možné doplnit promítnutím filmu Kamenný příběh o chrudimské sochařské dílně nebo animovaného filmu O třech ztracených hlavách kapucína Fortunáta o historii města Chrudim.


Máte méně nebo naopak více času, než je u programu uvedeno? Má Vaše školní skupina specifické potřeby?

Můžeme se domluvit na programu na míru právě Vaší skupině.

Ceník programu: 60 Kč / žák ZŠ, SŠ, 30 Kč / žák MŠ, pedagogický doprovod zdarma

Pro více informací kontaktujte Mgr. Štěpánku Gottwaldovou, edukátorku muzea na na emailu gottwaldova@chbeseda.cz