Komentované prohlídky

Po muzejní expozici se návštěvníci pohybují samostatně, je také možné si předem objednat komentovanou prohlídku s průvodcem. Vstupné na komentované prohlídky je 90 Kč/dospělí a 60 Kč děti do 15 let, senioři a ZTP. Minimální počet osob ve skupině je 5.

Nabídka komentovaných prohlídek s průvodcem:

Komentovaná prohlídka expozice – Barokní umění na Chrudimsku

Prohlídka expozice muzea zasazená do kontextu barokního umění na Chrudimsku. Délka trvání 45 minut.

Komentovaná prohlídka expozice – kostel sv. Josefa a jeho barokní výzdoba

Prohlídka expozice muzea zaměřená na původní výzdobu kapucínského kostela sv. Josefa a jeho historii.  Délka trvání 45 min.

Prohlídkový okruh po městě – Barokní Chrudim

Vycházka historickým centrem města s komentářem k barokním sochám v čele se Sloupem Proměnění Páně. Délka trvání 60 minut.

V červenci a srpnu nabízíme prohlídku Za tajemstvím obrazu svatého Salvátora spojenou s návštěvou kostela Nanebevzetí Panny Marie. Prohlídka je zaměřena na legendický příběh zázračného chrudimského obrazu sv. Salvátora, jeho vznik a následné uctívání obrazu jako protimorového léku v barokním období. Délka trvání 60 minut.

Pro objednávku prohlídky volejte:

Muzeum barokních soch, tel: +420603881004

Kancelář Chrudimské beseda, tel: +420469660660

edukátorka muzea, email: gottwaldova@chbeseda.cz